A ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CANDIDATS A UN LLOC DE TREBALL

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: ESTABLIMENTS ANDREU, S.L.

Finalitat:  Realitzar els processos de selecció de personal.

Legitimació: Execució d’un contracte.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a info@andreu.cat o carrer Boccaccio, núm. 39 – Sabadell.

Procedència: El mateix interessat

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

ESTABLIMENTS ANDREU, S.L.
B-62682356
Carrer Boccaccio, núm. 39 - 08205 - Sabadell - BARCELONA
93 720 50 99
info@andreu.cat

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podem complir les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades d'acord amb les dades aportades.

3. QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Una vegada finalitzat el procés de selecció les dades seran eliminades.

4. QUINA ÉS LA LEGITIMAT PEL TRACTAMENT DE DADES?

Indiquem la base legal pel tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae entregats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat (RGPD art. 6.1.b).

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

No se cediran a tercers, llevat d'obligació legal.

6. TRANSFERÈNCIES DE DADES A PAÏSOS TERCERS

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si a ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els afectin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és procedent, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, únicament els conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@andreu.cat o carrer Boccaccio núm. 39 – Sabadell.
Quan realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que se sentin vulnerats els seus drets en la referent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem a ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.